Câu hỏi
về TrackAsia ?

TrackAsia đã xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trong sự phát triển công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng về việc sử dụng bản đồ. TrackAsia nhận thấy rằng việc sử dụng các dịch vụ bản đồ từ các công ty công nghệ nước ngoài có thể gây chi phí cao và đồng thời tạo sự phụ thuộc mạnh mẽ vào họ. Điều này hạn chế khả năng tùy biến và kiểm soát hệ sinh thái của doanh nghiệp, không đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể và không có quá nhiều lựa chọn linh hoạt.

TrackAsia là một nền tảng map phát triển dựa trên khung mã nguồn mở và kết hợp các dự án như OpenStreetMap, Mapbox, MapLibre, MapTiler và OSRM. Điều này giúp TrackAsia tương thích tốt với các tài liệu và API phổ biến như Google Maps, Mapbox, OpenStreetMap và LibreMap. Điều này mang lại sự linh hoạt và khả năng tùy chỉnh cho nhà phát triển, cho phép họ tích hợp TrackAsia vào các ứng dụng hiện có và sử dụng các tài liệu và API từ các nhà cung cấp dịch vụ bản đồ khác một cách dễ dàng.

TrackAsia tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, từ dự án mã nguồn mở, từ cộng đồng, tự biên soạn, trong quá trình phát triển các dự án nội bộ qua nhiều năm, kết hợp mua dữ liệu từ một số nhà cung cấp kết hợp với nhau. Dữ liệu được cập nhật định kỳ, trong khoảng thời gian 6-9 tháng. Nhờ sự tổng hợp và cập nhật này, TrackAsia cung cấp một giải pháp hợp nhất và đáng tin cậy cho người dùng để quản lý và tùy chỉnh dự án của mình.

TrackAsia API/SDK hỗ trợ hầu hết các nền tảng phổ biến hiện tại như: Web, React, Flutter, iOS, Android. Điều này đảm bảo khả năng tích hợp dễ dàng và linh hoạt cho nhà phát triển trên các nền tảng và ngôn ngữ mà họ sử dụng.

TrackAsia triển khai được trên nhiều loại máy chủ, thời gian triển khai nhanh chóng. Cơ sở dữ liệu độc lập, server cục bộ, máy chủ có thể đặt tại bất kỳ đâu theo yêu cầu từ phía khách hàng. Nhu cầu mở rộng về sau có thể tuỳ biến cao, chi phí thấp, linh hoạt.